top of page

Halte 5: de kerk van Berlingen

In de Wellense deelgemeente Berlingen werden verschillende prehistorische vondsten, een Romeinse villa en een tumulus gevonden. Mogelijk is Berlingen de oudste nederzetting van Wellen.

De Sint-Agathakerk is de parochiekerk van Berlingen. Ze is gebouwd op een genivelleerd en deels artificieel opgehoogd 'terras'.

Klik hieronder om het verhaal te beluisteren.

Klik hieronder om het verhaal te lezen.

bottom of page